photodune-1920263-lotus-yogjpg 


"Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd, som legitimerade yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv, eller med hjälp av någon annan" (SOSFS 2009:6).

Genom att låta någon hjälpa dig att lyfta fram möjligheterna och formen för att åstadkomma en förbättrad hälsa, tar du ett avgörande steg mot ett friskare liv med bättre livskvalitè!

Har du fått fysisk aktivitet på recept "FAR", är du välkommen för kartläggning  och handlingsplan. Gemensamt påbörjar vi din förändring till förbättrad fysisk kapacitet och bättre allmäntillstånd. Vi upprättar ett individuellt program med enkla rörelser och fysisk aktivitet som stärker dig. .

Är du i behov av stresshantering eller kanske du inte vet vad som gör att du känner stress...

Jag hjälper dig att urskilja stressorer i din vardag och erbjuder de verktyg du behöver så som tex. andningsövningar, avslappningsövningar eller avslappningsmassage...

Är du i behov av samtal för att tex. göra ett val, stärka din självkänsla, tänka konstruktivt på en svår situation eller finna motivation till förändring? Jag ger dig min fulla uppmärksamhet i samtalet som kan ge dig nya perspektiv på din tillvaro och finna en ny väg framåt...

IMG_4534JPG